x

Schriftgröße ändern

Zum Ändern der Schriftgröße verwenden Sie bitte die Funktionalität Ihres Browsers. Die Tastatur-Kurzbefehle lauten folgendermaßen:

[Strg]-[+] Schrift vergrößern
[Strg]-[-] Schrift verkleinern
[Strg]-[0] Schriftgröße Zurücksetzen

Botschaften, Konsulate, Vertretungen

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland (Velvyslanectví SRN v Praze)
Vlašská 19, Malá Strana, 118 01 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: zreg[at]prag.auswaertiges-amt.de, Internet: www.prag.diplo.de 

Botschaft der Tschechischen Republik (Velvyslanectví ?eské republiky v Berlín?)
Wilhelmstr. 44, 10117 Berlin
E-Mail: berlin[at]embassy.mzv.cz, Internet: www.mzv.cz/berlin 

Generalkonsulate 
ww.mzv.cz/dresden (Dresden)
www.mzv.cz/munich (München)

Honorarkonsulate 
StandorteDortmund, Frankfurt am Main, Hamburg, Rostock, Stuttgart

nach oben

Ministerien und andere staatliche Einrichtungen

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Ministerstvo školství, mládeže a t?lovýchovy)
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: info[at]msmt.cz, Internet: http://www.msmt.cz

Nationales Institut für Weiterbildung (Národní institut pro další vzd?lávání, NIDV)
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: sekretariat[at]nidv.cz, Internet: http://www.nidv.cz 

Ministerium des Inneren (Ministerstvo vnitraí)
Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7, ?eská Republika
E-Mail: posta[at]mvcr.cz, Internet: www.mvcr.cz 

Ministerium für Arbeit und soziale Fragen (Ministerstvo práce a sociálních v?)
Na Po?í?ním právu 1/376, 128 01 Praha 2, ?eská Republika
E-Mail: posta[at]mpsv.cz, Internet: www.mpsv.cz 

Ministerium für Gesundheit (Ministerstvo zdravotnictví)
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, ?eská Republika
E-Mail: verejnost[at]mzcr.cz, Internet: www.mzcr.cz 

Ministerium für Justiz (Ministerstvo spravedlnosti)
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, ?eská Republika
E-Mail: posta[at]msp.justice.cz, Internet: portal.justice.cz 

Nationales Zentrum für ein sicheres Internet (Národní centrum bezpe?n?jšího internetu
E-Mail: info[at]saferinternet.cz, Internet: www.saferinternet.cz 

Rat der Regierung für Menschenrechte (Rada vlády pro lidská práva)
Náb?eží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PS? 118 01, ?eská Republika
E-Mail: posta[at]vlada.cz, Internet: www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/rlp-uvod-17537 

Rat der Regierung für nationale Minderheiten (Rada vlády pro národnostní menšiny)
Náb?eží Edvarda Beneše 4, Praha 1, PS? 118 01, ?eská Republika
E-Mail: posta[at]vlada.cz, Internet: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rnm/clenove/ 

Zentrum für Auslandsdienste des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (D?m zahrani?ních služeb MŠMT ?R)
Na Po?í?í 1035/4, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: info[at]dzs.cz, Internet: www.dzs.cz 

nach oben

Kulturelle Mittlereinrichtungen

Bavaria Bohemia e.V. 
c/o Centrum Bavaria Bohemia (CeBB)
Freyung 1, 92539 Schönsee
E-Mail: info[at]cebb.de, Internet: www.bbkult.net 

Goethe Institut Prag 
Masarykovo náb?eží 32, 110 00 Praha, ?eská Republika
E-Mail: info[at]prag.goethe.org, Internet: www.goethe.de/ins/cz/pra/deindex.htm  

DAAD-Informationszentrum Prag 
c/o Goethe-Institut, Masarykovo náb?eží 32, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: info[at]daad.cz, Internet: www.daad.cz 

Deutsch-Tschechische Gesellschaft e.V. (N?mecko-?eská Spole?nost)
Karl-Hermann-Flach-Str. 36, 61440 Oberursel/Ts.
E-Mail: info[at]dtg-ncs.com, Internet: www.dtg-ncs.com 

Tschechisches Zentrum Berlin 
Friedrichstr. 206, 10969 Berlin
E-Mail: ccberlin[at]czech.cz, Internet: http://berlin.czechcentres.cz/ 

Tschechisches Zentrum Dresden 
Hauptstraße 11, 01097 Dresden
E-Mail: ccdresden[at]czech.cz, Internet: www.czechcentres.cz/dresden 

Tschechisches Zentrum München 
Prinzregentenstr. 7, 80538 München
E-Mail: ccmunich[at]czech.cz, Internet: http://munich.czechcentres.cz/

nach oben

Jugend- und Sportverbände, Freiwilligenorganisationen

Tschechischer Kinder- und Jugendrat (?eská rada d?tí a mládeže – ?RDM)
Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: sekretariat[at]adam.cz, Internet: www.crdm.cz 

Amavet - Vereinigung für Jugend, Wissenschaft und Technik 
(Asociace pro mládež, v?du a techniku)
170 00 Praha 7, Bubenská 6, ?eská Republika
E-Mail: amavet[at]amavet.cz, Internet: www.amavet.cz  

A-TOM - Vereinigung der Jugendwandergruppen (Asociace turistických oddílu mládeže)
Palackého 325, 252 63 Roztoky u Prahy, ?eská Republika
E-Mail: ustredi[at]a-tom.cz, Internet: www.a-tom.cz 

Duha 
Senovážné nám?stí 977/24, 116 47 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: duha[at]duha.cz, Internet: www.duha.cz 

INEX - Vereinigung für freiwillige Aktivitäten (Sdružení dobrovolných aktivit)
Varšavská 30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ?eská Republika
E-Mail: inexsda[at]inexsda.cz, Internet: www.inexsda.cz 

Junák - Bund der Pfadfinder und Pfadfinderinnen (Junák - svaz skautu a skautek ?R
Senovážné nám?stí 24, 116 47 Praha 1, ?eská Republika 
E-Mail: skaut[at]junak.cz, Internet: www.skaut.cz  

Junge Christdemokraten (Mladí k?es?anští demokraté - MKD
Karlovo nám. 5, 120 00 Praha 2, ?eská Republika
E-Mail: info[at]mladikd.cz, Internet: www.mladikd.cz

Junge Grüne (Mladí zelení
Internet: http://www.mladizeleni.cz
 
Junge Konservative (Mladí konzervativci - MK
Zborovská 42, 150 00 Praha 5, ?eská Republika
E-Mail: info[at]konzervativci.cz, Internet: www.konzervativci.cz 
 
Junge Sozialdemokraten (Mladí sociální demokraté - MSD
Hybernská 7, 101 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: msd[at]mladi.cz, Internet: msd.mladi.cz 

Kinder- und Jugendrat der Hauptstadtregion Prag (Rada d?tí a mládeže hl. m. Prahy
Senovážné nám. 977/24, 116 47 Praha 1, ?eská Republika
Internet: www.prazskarada.cz 

Kinder- und Jugendrat der Region Aussig an der Elbe 
(Ústecká krajská rada d?tí a mládeže - UKRDM
W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem, ?eská Republika
Internet: www.ukrdm.net   

Kinder- und Jugendrat der Region Hochland (Rada d?tí a mládeže kraje Vyso?ina - RDMKV
Františka Hrubína 753, 674 01 T?ebí?, ?eská Republika 
E-Mail: info[at]rdmkv.cz, Internet: www.rdmkv.cz 

Kinder- und Jugendrat der Region Südmähren (Jihomoravská rada d?tí a mládeže - JRDM)
?eská 11, 602 00 Brno, ?eská Republika
E-Mail: info[at]jmdeti.cz, Internet: www.jmdeti.cz 

Kinder- und Jugendrat Mittelböhmen (St?edo?eská rada pro d?ti a mládež - SRDM
Senovážné nám?stí 977/24, 110 00 Praha-Nové M?sto, ?eská Republika
Internet: www.srdm.cz 

Kommunistischer Jugendverband (Komunistický svaz mládeže - KSM)
Internet: www.ksm.cz 

Liga der Waldweisheit (Liga lesní moudrosti - The Woodcraft League)
Senovazne nam. 24, 116 47 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: international[at]woodcraft.cz, Internet: www.woodcraft.cz 

Musikjugend (Hudební mládež)
Kolbenova 804/30, 190 00 Praha 9 – Vyso?any, ?eská Republika
E-Mail: info[at]hudebnimladez.cz, Internet: hudebnimladez.cz 

RADAMBUK – Kinder- und Jugendrat der Region Südböhmen 
(Rada d?tí a mládeže Jiho?eského kraje
Lannova 63, 370 01 ?eské Bud?jovice, ?eská Republika
E-Mail: info[at]radambuk.cz, Internet: www.radambuk.cz 

RADAMLK - Rat der Kinder und Jugendlichen der Region Reichenberg 
(Rada d?tí a mládeže Libereckého kraje
D?tská 746, 463 12, Liberec 25, ?eská Republika
E-Mail: kancelar[at]radamlk.cz, Internet: www.radamlk.cz  

RADAMOK – Kinder und Jugendrat der Region Mähren-Schlesien 
(Rada d?tí a mládeže Moravskoslezského kraje
Na Mýt? 10, Ostrava - Hrab?vka, 700 30, ?eská Republika
E-Mail: kancelar[at]radamok.cz, Internet: www.radamok.cz 

Regionalrat der Kinder und Jugendlichen der Region Karlsbad 
(Krajská rada d?tí a mládeže Karlovarského kraje - KRDMK
Karlova 17, 350 02 Cheb, ?eská Republika
E-Mail: krdmk[at]seznam.cz, Internet: www.krdmk.com 

Vereinigung der Kinder und Jugendlichen der Region Königsgrätz 
(Aliance d?tí a mládeže Královéhradeckého kraje
T?ída Eduarda Beneše 572/96, 500 12 Hradec Králové, ?eská Republika
Internet: www.admkhk.cz 

Regionalrat der Kinder und Jugendlichen Pilsen 
(Plze?ská krajská rada d?tí a mládeže - PKRDM
Ledecká 23, 323 16 Plze?, ?eská Republika
E-Mail: info[at]pkrdm.org, Internet: www.pkrdm.org 

Pionýr 
Senovážné nám?stí 977/24, 116 47 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: ustredi[at]pionyr.cz, Internet: www.pionyr.cz 

Royal Rangers
Old?ichovice 328, 739 61 T?inec, ?eská Republika
E-Mail: narodni.rada[at]royalrangers.cz, Internet: www.royalrangers.cz 

Salesianische Jugendbewegung (Salesiánského hnutí mládeže - SHD
V Bytovkách 803, 104 00 Praha 22, ?eská Republika
E-Mail: ustredi[at]shm.cz, Internet: www.shm.cz 

SOKOL (Ceská obec sokolská)
Tyrš?v d?m, Újezd 450, 118 01 Praha 1, Malá Strana, ?eská Republika
E-Mail: post[at]sokol.eu, Internet: www.sokol-cos.cz 

SPEKTRUM – Rat der Kinder und Jugendliche der Region Zlín 
(Krajská rada d?tí a mládeže Zlínského kraje)
Internet: www.krdmzk.cz 

Tschechische Zeltlagerunion (?eská tábornická unie
Kazašská 1426/6, 101 00 Vršovice, Praha 10, ?eská Republika
E-Mail: ctu[at]tabornici.cz, Internet: www.tabornici.cz/index.htm 

Tschechischer Verband für körperliche Erziehung und Sport 
(Ceský svaz telesné výchovy a sportu - CSTV)
Internet: www.cstv.cz  

Tschechischer Verband Sport für Alle (Ceská asociace sport pro všechny - CSAPV
E-Mail: sekretariat[at]caspv.cz, Internet: www.caspv.cz 

Verband der Mittelschulclubs (Asociace st?edoškolských klub? ?eské republiky – ASK)
?eská 11, 602 00 Brno, ?eská Republika
E-Mail: askcr[at]askcr.cz, Internet: www.askcr.cz 

Verband der Schulsportklubs (Asociace školních sportovních klub? ?eské republiky - AŠSK)
José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín, ?eská Republika
E-Mail: sekretariat[at]assk.cz, Internet: www.ftvs.cuni.cz/assk 

Verband für Sportvereine (Sdružení sportovních svaz?  ?eské republiky
Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, ?eská Republika
E-Mail: sekretariat[at]sporty-cz.cz, Internet: www.sporty-cz.cz 

Verband junger Landwirte (Spole?nost mladých agrárník? ?eské republiky – SMA
Plaská 622/3, 150 000 Praha 5 - Malá Strana, ?eská Republika
E-Mail: smacr[at]smacr.cz, Internet: www.smacr.cz 

YFU – Youth for Unterstanding Tschechien (YFU ?eská Republika)
Bo?ivojova 2421/17, 130 00 Praha 3, ?eská Republika
E-Mail: info[at]yfu.cz, Internet: www.yfu.cz 

YMCA Tschechien - Christlicher Verein Junger Menschen (YMCA v ?eské republice)
Na Po?í?í 12, 115 30 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: sekretariat[at]ymca.cz, Internet: www.ymca.cz

nach oben

Einrichtungen und Träger der politischen und kulturellen Jugendbildung sowie der Jugendsozialarbeit

Bürgervereinigung Khetane-Zusammen (Ob?anské sdružení Khetane-Spolu)
Radlická 571/70, 150 00 Praha 5, ?eská Republika
Fon: +420 90 05 84 66

Caritas Tschechien (Charita ?eská republika - CH?R
Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: sekretariat[at]charita.cz, Internet: www.charita.cz  

Diakonie der Evangelischen Kirche der Böhmischen Brüder (Diakonie ?eskobratrské církve evangelické)
Belgická 22, 120 00 Praha 2, ?eská Republika
Internet: www.diakoniecce.cz 

DROM - Roma-Zentrum Brno (Romské St?edisko Brno
Bratislavská 41, 602 00 Brno, ?eská Republika
E-Mail: drom[at]drom.cz, Internet: www.drom.cz 

Gesellschaft der Kunstfreunde (Klub p?átel um?ní – KPU)
E-Mail: kpucr[at]volny.cz, Internet: www.kpu-cr.org 

Neue Schule (Nová škola)
Na Po?í?í 30, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-mail: novaskola[at]novaskola.org, Internet: www.novaskola.org 

Open Society Fund Prag (Nadace Open Society Fund Praha
Seifertova 47, 130 00 Praha 3, ?eská Republika
E-Mail: osf[at]osf.cz, Internet: www.osf.cz 

Stiftung Unser Kind (Nadace Naše dít?)
Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8, ?eská Republika
E-Mail: nadace[at]nasedite.cz, Internet: www.nasedite.cz 

Tschechische Vereinigung für Streetwork (?eská asociace streetwork - ?AS)
Rakovského 3138, 143 00 Praha 12, ?eská Republika
E-Mail: racek[at]streetwork.cz, Internet: www.streetwork.cz 

nach oben

Jugendinformationszentren

Eurodesk Tschechien (Evropská informa?ní služba
c/o D?m zahrani?ní spolupráce
Na Po?í?í 1035/4, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
Fon: +420 221 850-901, -902, Fax: +420 221 850-909
E-Mail: info[at]eurodesk.cz, Internet: www.eurodesk.cz

Informationszentrum für Stiftungen und gemeinnützige Organisationen 
(Informa?ní centrum nadací a jiných neziskových organizací)
Malé nám?stí 12, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: neziskovky[at]neziskovky.cz, Internet: www.neziskovky.cz/ICN 

Nationales Jugendinformationszentrum (Národní informa?ní centrum pro mládež - NICM)
c/o Národní ústav pro vzd?lávání
Na Po?í?í 1035/4, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
Fon: +420 221 850-860, -850
E-Mail: info[at]nicm.cz, Internet: http://www.nicm.cz/  
Facebook: http://www.facebook.com/NarodniInformacniCentrumproMladez 

National Institute for Education - Vertretung bei ERYICA
Na Po?í?í 1035/4, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
Julie Mensik Cakiova
Fon: +420 224 225046, Fax: +420 224 225046
E-Mail: julie.cakiova[at]nuv.cz, Internet: http://www.nuv.cz

Liste regionaler und lokaler Jugendinformationszentren: http://www.nicm.cz/ism 

nach oben

Jugendunterkünfte

Klub der tschechischen Touristen (Klub ?eských turist?
Archeologická 2256, 155 00 Praha 5 - Lužiny, ?eská Republika
E-Mail: info[at]kct.cz, Internet: www.klubturistu.cz 

Tschechische Tourismuszentrale in Berlin (?eská centrála cestovního ruchu)
Wilhelmstraße 44, 10117 Berlin
E-Mail: info1-de[at]czechtourism.com, Internet: www.czechtourism.com 

Tschechische Tourismuszentrale in Prag (?eská centrála cestovního ruchu
E-Mail: oborilova[at]cccr-cta.cz 

Tschechischer Jugendherbergsverband (?eska hostelova asociace - CZYHA)
Jakub Vosáhlo
Fon: +420 737 944000 (Mobil)
E-Mail: vosahlo@czechhostels.com, Internet: www.czechhostels.com 

nach oben

Einrichtungen und Organisationen der internationalen Jugendarbeit

Ministerium für Schulwesen, Jugend und Sport (Ministerstvo školství, mládeže a t?lovýchovy)
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: info[at]msmt.cz, Internet: www.msmt.cz 

Nationales Institut für Weiterbildung (Národní institut pro další vzd?lávání, NIDV)
Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: sekretariat[at]nidv.cz, Internet: http://www.nidv.cz

Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch Tandem 
(Koordina?ní centrum ?esko-n?meckých vým?n mládeže Tandem)
Facebook: http://www.facebook.com/pages/TANDEM-Czech-German-Youth-Exchange-Coordination-Centre/

Tandem Deutschland 
Maximilianstr. 7, 93047 Regensburg 
E-Mail: tandem[at]tandem-org.de, www.tandem-org.de

Tandem Tschechien
Riegrova 17, 306 14 Plze?, ?eská Republika
E-Mail: tandem[at]tandem.adam.cz, tandem.adam.cz 

Brücke|Most-Stiftung 
Reinhold-Becker-Straße 5, 01277 Dresden
E-Mail: info[at]bruecke-most-stiftung.de, Internet: http://www.bruecke-most-stiftung.de 
Facebook: http://www.facebook.com/Bruecke.Most 

Außenstelle Prag 
Nadace Brücke/Most, Na Po?í?í 12, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: praha[at]bruecke-most-stiftung.de

Deutsch-Tschechisches Jugendforum (?esko-n?mecké fórum mládeže
E-Mail: jufo.orga[at]googlemail.com, Internet: http://www.cnfm.cz/de/ 

Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds (?esko-n?mecký fond budoucnosti)
Na Kazance 634/7, 171 00 Praha 7 - Troja, ?eská Republika
E-Mail: info[at]fb.cz, Internet: www.fondbudoucnosti.cz 

Nationalagentur für europäische Bildungsprogramme 
(Národní agentura pro evropské vzd?lávací programy – NAEP)
D?m zahrani?ních služeb, Na Po?í?í 1035/4, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
E-Mail: info[at]naep.cz, Internet: www.naep.cz 

Tschechische Nationalagentur Jugend (?eská národní agentura Mládež
c/o D?m zahrani?ní spolupráce
Na Po?í?í 1035/4, 110 00 Praha 1, ?eská Republika
Fon: +420 221 850900, Fax: +420 221 850909
E-Mail: info[at]mladezvakci.cz, Internet: www.mladezvakci.cz
Facebook: http://www.facebook.com/mladezvakci

nach oben